Svenska för invandrare (SFI)

Alexandra Degerman
Rektor SFI
Skolkontoret
Tel: 070 - 555 40 62
alexandra.degerman@trosa.se

Kjell Lundh
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0156-522 61
kjell.lundh@edu.trosa.se

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. 

När kan man studera SFI?

  • från och med 1 juli det år man fyller 16 år.
  • när man inte har grundkunskaper i svenska.
  • när du är bosatt i Sverige.

Undervisning

Undervisningen omfattar kurser på fyra nivåer från A till D och beroende på studievana och eventuella förkunskaper kan du börja på olika nivåer. Den högsta nivån, kurs D, ger kunskaper som behövs för arbete och samhällsliv samt för fortsatta studier inom "svenska som andraspråk".

Trosa kommun erbjuder kurserna B, C och D. Behöver du gå första kursen A, kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter dina behov. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

All undervisning är gratis. Nästa intag till SFI den 7:e November.

Vuxenutbildning Trosa (SFI), som du hittar på Hedebyskolan i Vagnhärad, erbjuder lektioner alla vardagar mellan kl. 08.30 och 12.00 och mellan kl. 12.00-15.30.

Om du är intresserad av SFI-studier i vår kommun så gör du en anmälan via vår E-tjänst eller på vår blankett som du hittar här. 

Lärare för verksamheten

Mats Hannerstig
Karin Otterström
Helene Carlind
Vivianne Hagman
Sara Skog
Kjell Lundh

Mer information

Ansökan SAS (Blankett att skriva ut)

Entré utan trösklar
Studie och yrkesvägledning

SFI:s miljöskola
Språkvän i Trosa
SFI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling
Fortsätt med att läsa Svenska som andraspråk (SAS)
Skolverkets kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Välkommen till språkcafé 2017