Begravningsombud

Tillhör du eller en anhörig till dig inte Svenska Kyrkan? Begravningsombudet har till uppgift att bevaka och tillvarata intressen rörande begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. Det kan gälla exempelvis begravningsavgiften eller andra begravningsseder.

Begravningsombudet är utsett av Länsstyrelsen och kan svara på eventuella frågor och funderingar kring hur det ser ut i Trosa kommun gällande alternativa begravningar. Länsstyrelsen Stockholm hanterar begravningsfrågor i Södermanland.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
E-post till Länsstyrelsen Stockholm
Telefon 010-223 10 00