Bibliotek

När du besöker våra lokaler, vänligen följ våra riktlinjer för att inte riskera ökad smittspridning.

Anpassade bibliotekstjänster

Anpassade bibliotekstjänster

Pandemin gör att biblioteken har anpassat och ställt om sin verksamhet.

Ditt lånekort

Ditt lånekort

Vill du ansöka om ett lånekort? Eller behöver du skaffa eller byta pinkod?

Låna och reservera böcker

Låna och reservera böcker

Klicka här för att ta del av hela bibliotekets utbud.

Tillgängliga medier

Tillgängliga medier

I bibliotekens utbud finns bland annat talböcker, taktila böcker och talböcker.

Bibliotekens evenemang

Bibliotekens evenemang

Se vilka författarbesök, utställningar med mera vi har inplanerade.

Stadsbiblioteket får ny ventilation

Stadsbiblioteket får ny ventilation

Under arbetets gång kommer...