Databaser

Nu finns databasen Alex Författarlexikon tillgänglig på samtliga publika datorer på kommunens bibliotek. Författarlexikonet innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen.

För att komma åt databasen Alex hemifrån behöver du ha ett lånekort för biblioteken i Trosa kommun, eftersom man loggar in med sitt lånekortsnummer (återfinns på baksidan av kortet). Om du besöker Alex Författarlexikon från våra publika datorer på biblioteken behöver du däremot inte logga in med lånekortet.

Landguiden är en tjänst från Utrikespolitiska Institutet och är en vidareutveckling av deras klassiska skriftserie Länder i fickformat. Det är en databas med information och fakta om alla världens länder och du kan få tillgång till kartor.

NE.se ger dig möjlighet att ta del av över 530.000 artiklar, kvalitetsgranskad och skriven av drygt 4000 experter. På sajten finner du även svensk/engelsk och engelsk/svensk ordbok, interaktiva kartor och mycket annat.

Landguiden och NE.se kommer du åt från någon av bibliotekets publika datorer. Hör med informationsdisken, så hjälper vi dig att logga in.