Biblioteksplan 2018-2019

I bibliotekslagen (2013:801) anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden antog den 5 oktober 2017 en uppdaterad biblioteksplan för folkbiblioteken i Trosa kommun. Biblioteksplanen gäller för 2018- 2019 och ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra utbudet och servicen för medborgarna samt gynna deras möjlighet att påverka och ställa krav.

För vem verkar biblioteken? Är det tillgängligt för alla målgrupper? Finns det medier för alla behov? Dessa och många andra aspekter av biblioteksverksamheten behandlas i Trosa kommuns biblioteksplan. Där uttrycks tydligt bibliotekens vision och syfte, samt de värden som folkbiblioteksverksamheten ska styras av. Ett av dessa värden är ett tillgängligt bibliotek, såväl fysiskt som digitalt, där de båda folkbibliotekens anpassning till Meröppet är ett led i denna riktning. 

Utöver biblioteksplanen regleras biblioteksverksamheten bl.a. av Fastlagd kurs för Trosa kommun, verksamhetsplaner, läsfrämjandeplan samt medieplan.

Läs hela biblioteksplanen (pdf, 550 KB, öppnas i nytt fönster)