Föreläsning: Att bygga ett språk

Att bygga ett språk - en stor uppgift för en liten människa

Logopeden Astrid Frylmark berättar om den fantastiska process som förvandlar det nyfödda barnet till en talande liten människa. Från ljudande och joller till ord och berättelser.
Vi kommer också att få tips på språkstimulerande aktiviteter för och med de yngsta.

Biblioteket Navet i Vagnhärad
Tisdag 5 november kl 18.00

Föreläsningen är gratis!
Föranmäl dig på något av biblioteken eller till bibliotek.vagnharad@trosa.se, telefon 0156-522 36