Låna dator, skrivare och kopiator

Genrebild, person sitter framför en dator och skriver för hand i ett block.

Låna dator och skrivare

På biblioteken i Vagnhärad och Trosa finns varsin dator som går att använda i högst 30 minuter i följd. Här kan du uträtta viktiga ärenden och skriva ut papper i vår skrivare (svartvitt, A4). Utskrifterna är gratis just nu, men vi ber dig att inte skriva ut mer än nödvändigt.

Använda kopiator och skanner

På biblioteken finns även möjligheten att skanna dokument till din e-postadress och kopiera dokument via vår kopiator. Det är gratis just nu, men vi ber dig att inte kopiera mer än nödvändigt.

Självservice

Från den 8/2 öppnar bibliotekens lokaler för självservice och du får möjlighet att låna dator, skrivare och kopiator, max 30 minuter i följd. Självservice innebär att om du skulle stöta på problem med dator, skrivare eller kopiator kommer personalen inte ha möjlighet att komma ut i lokalen och hjälpa dig. Manualer finns framtagna och är nära tillhands så att du kan lösa mycket av problemen själv. Självklart kan personalen, som står bakom informationsdisken under öppettiderna, hjälpa dig genom att beskriva hur du ska gå tillväga.

Kontakt

Trosa stadsbibliotek
Östra Långgatan 28
Tel: 0156-522 35
bibliotek.trosa@trosa.se

Biblioteket Navet
Vagnhärads Torg 1D
Tel: 0156-522 36
bibliotek.vagnharad@trosa.se

Malin Lundin
Bibliotekschef
Tel. 0156-522 85
malin.lundin@trosa.se