Låneregler

Att skaffa lånekort är avgiftsfritt. Att ersätta ett förlorat kort kostar däremot 25 kronor (vuxna) respektive 10 kronor (barn/ungdom under 18 år).

Lånekortet är en personlig handling. Lånekort eller ID-handling ska ALLTID medtagas vid lån.

Låntagare förbinder sig att återlämna böcker/media på utsatt tid. Normal lånetid är fyra veckor.

Avgift för försenade lån tas ut från och med den första dagen och kostar 3 kronor per bok/ DVD -film.

Låntagare som är skyldig 50 kronor eller mer spärras för lån tills HELA skulden är betald. Maxbelopp på sammanlagd skuld till biblioteken är 200 kr. Hela denna summa ska betalas vid samma tillfälle.

Barn under 18 år krävs inte på förseningsavgift.

Barn under 18 år behöver målsmans godkännande för att få lånekort. Lånekort till barn skapas via blankett, på biblioteket eller med Bank-ID via vår E-tjänst

Ersättning av försvunna eller skadade medier sker enligt nedan angivna schablonbelopp:

  • Skönlitteratur: 200 kr
  • Facklitteratur: 300 kr
  • Ljudbok: 250 kr
  • CD-skivor: 200 kr
  • DVD-film: 500 kr
  • Tidskrift: 50 kr
  • Barnböcker: 100 kr
  • Facklitteratur, barn: 200 kr
  • Ljudbok, barn: 150 kr

Ersättning för övriga lån beror på anskaffningsvärde. Administrationsavgift vid utskick av räkning är 50 kr.