Bygga & bo

Bygga & bo

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Albin Uller
Bygglovshandläggare
Tel. 0156-522 69
albin.uller@trosa.se

Håkan Zätterlund
Arkitekt
Tel. 0156-520 26
hakan.zatterlund@trosa.se

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
kl 13–17 (1/9–30/4),
kl 13–16 (1/5–31/8)

 

När du ska bygga nytt eller bygga om finns det en del att tänka på. Hur går det till att söka bygglov? Vad gäller inom Trosa stad? Strandskydd? Eldstad? Och mycket mera.

Förbered dig genom att läsa mer om bygglovsprocessen.

Under Miljö- och hälsoskydd hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. som kan aktualiseras vid byggnation, liksom kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor. 

Några frågor som just nu är aktuella hos oss

Solfångare/solceller

Från 1 augusti 2018 behövs det inte något bygglov för att montera solceller på en byggnad som följer byggnadens form.
Det kan krävas bygglov om det är inom områden t.ex. Trosa innerstad eller på byggnader som är särskilt värdefulla.

Pool

Det behövs marklov eller bygglov om pool placeras närmare än 100 meter från Trosaån.
Även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för andra åtgärder som t.ex. plank, mur eller uppfyllnad.
Läs mer om fyllning och tömning av privata pooler

Strandskyddsdispens

Strandskyddet har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara biologiskt värdefulla områden. Strandskyddszonen gäller 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen räknat vid normalt vattenstånd. För mer information om strandskydd klicka här.