Årets nybyggare

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Albin Uller
Bygglovshandläggare
Tel. 0156-522 69
albin.uller@trosa.se

Håkan Zätterlund
Arkitekt
Tel. 0156-520 26
hakan.zatterlund@trosa.se

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
kl 13–17 (1/9–30/4),
kl 13–16 (1/5–31/8)

Kom med förslag till årets nybyggare i Trosa kommun 2019!

Trosa är en kommun med en lång historia av framgångsrik tillväxt. En fortsatt stabil och försiktig utveckling förutsätter framgångsrika nybyggnadsprojekt.

Anpassning till befintlig bebyggelse och ortskaraktären är viktigt samtidigt som införlivande av ny, effektiv och spännande gestaltning och teknik är en förutsättning för att kommunens tätorter och landsbygd ska kunna förena nytänkande, mångfald och tradition. I Trosa finns också fastställt att okonventionella lösningar ska uppmuntras, samtidigt som kommunen prioriterar hållbarhetsfrågor högt som ekokommun.

Byggnadsverk som kan nomineras är alla typer av byggnader, hela kvarter eller områden för olika ändamål. Priset delas ut i juni och bör innefatta byggnader eller kvarter färdigställda under föregående år eller fram till slutet av mars innevarande år.

Har du ett förslag om vilken byggnad eller kvarter som ska nomineras till årets nybyggare kan du lämna eller skicka ditt förslag till:

Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa. Alternativt mejla ditt förslag till hakan.zatterlund@trosa.se

Förslaget, helst med fotografier, ska vara inne senast 2019-04-30.

Årets nybyggare:

2018 - utgick
2017 Byggherrarna Richter & Karlsson tillsammans med arkitekt Inge Lundbäck på Arkoo, Öbolandet 7:16
2016 - utgick
2015 Gun och Jan Hulting, Tullaren 2
2014 Erik Hedenstedt, Emils backe
2013 - utgick
2012 Petri och Elisabeth Laukkanen, Villa Laukkanen
2011 - utgick
2010 Camfil Svenska AB, Kv. Stämjärnet 5
2009 Åke Bergdahl Fastigheter AB, Kv. Ölstugan 1

Hedersomnämnande:

2017 Kristina & Christer Rytterström, Öbolandet 38:5
2015 Nero Fastighets AB, Lånesta 4:4
2014 Nokon Invest AB, Mejseln 3, Verktygsgatan
2009 Erik Hedenstedt, Ekologiska Byggvaruhuset AB