Eldstad och rökkanal

 • Vad gäller om man ändrar eller installerar en eldstad?

  Nyinstallation eller ändring av eldstad och rökkanal kräver oftast bara en anmälan till kommunen. Bygglov behövs om skorstenen blir dominant, hög, eller om den placeras utanpå fasaden.

 • Vad är en dominant skorsten?

  Skorstenen måste minst vara 1 meter från takbeläggningen räknat och mynna över taknocken. Blir skorstenen mycket högre än 1 meter räknas den som dominant och kräver då bygglov. Exakt var gränsen går bedöms från fall till fall. Det kan bero på takvinkel, hur stort huset är, var byggnaden finns osv.

 • Kostar det något att anmäla?

  Anmälan för eldstad och rökkanal kostar ca. 2350 kronor.
  Installation av ny eldstad till befintlig rökkanal ca. 1.600 kronor
  Installation av kassett i befintlig eldstad kostar ca. 1.500 kronor.
  Bygglovavgiften däremot är en avgift som kan variera bl.a. beroende på om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område eller inte.

 • Vad behövs?

  Till Anmälan skall en planritning med placering av eldstaden bifogas och fasadritning om ny rökkanal, skorsten intalleras.
  Om det krävs bygglov ska alltid en fasadritning, planritning och en situationsplan inlämnas tillsammans med ansökan om bygglov.
  Anmälan om eldstad gör du via vår e-tjänst.

 • Information om egen sotning

  Alla fastighetsägare har idag rätt att sota sin egen fastighet. För att göra detta måste man ha ett tillstånd. Tillståndet ansöker man hos Trosa kommun, samhällsbyggnadskontoret.
  Blankett hittar du under rubriken "blanketter" på sidan Eldstad- anmälan.

  Om du har några frågor kontakta gärna någon av våra handläggare.

  Läs mer om sotning och brandskyddskontroll

Kontakt

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22