Tomter

Kommunens tomtkö

Trosa kommuns tomtkö upphörde 2017-01-01 enligt beslut i kommunfullmäktige. Trosa kommun kommer fortsatt att arbeta för att ta fram tomter för boende men dessa kommer då att säljas via mäklare.

Industritomter/veksamhetsmark

Du hittar information om industritomter/verksamhetsmark här:

Kontakt

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef
Tel: 0156-520 30