Checklista

Till dig som tänker bygga

Ta gärna kontakt med oss på Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt stadium om du vet vad eller var du vill bygga så kan vi hjälpa dig att hitta rätt i val av hustyp eller plats på tomten. Det är bättre att gå igenom vad som är möjligt innan du lägger ner för mycket tid och kostnad i ditt nya boende. Detta för att allt ska gå så smidigt som möjligt i bygglovhanteringen.

Vad kan du behöva tänka på eller göra?

 • Om du ska bygga nytt bostadshus eller liknande, beställ nybyggnadskarta hos METRIA på telefon: 010-121 87 80 eller katrineholm@metria.se
  Nybyggnadskarta behövs t.ex. om det är en obebyggd tomt inom område med detaljplan eller om huvudbyggnaden rivs och det ska byggas en ny i kuperad terräng.
 • Söka de lov som erfordras så som bygglov eller anmälan, ansökningar gör du via våra e-tjänster. Ta kontakt med någon som kan vara kontrollansvarig. Kontrollansvarig krävs om det är ett nytt bostadshus, ett större uthus, en större tillbyggnad eller om det som byggs ska innehålla vatten- och eller avlopp.
 • Ge förslag till kontrollplan. Kontrollplan behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked. Utan startbesked får du inte börja bygga.
 • Söka strandskyddsdispens om det behövs. Kontrollera om fastigheten ligger inom strandskyddszonen. Strandskyddskarta finns här. Är du osäker ta kontakt med oss så hjälper vi dig.
 • Avvakta bygglovsbeslutet innan du går vidare.
 • Ansöka om kommunalt avlopp på tekniska kontoret eller enskilt avlopp/små avlopp på miljökontoret gäller även om du ändrar det som finns.
 • Beställa utstakning t.ex. hos METRIA på telefon: 010-121 87 80 eller e:post: katrineholm@metria.se  Utstakning behövs om du inom detaljplanelagtområde bygger nytt bostadshus, garage eller något annat fristående hus. Gäller inte friggebod.
 • Skicka in den ifyllda kontrollplanen efter färdigställandet. Detta för att vi ska kunna ge ett slutbesked. Utan slutbesked får du inte börja använda den nya byggnaden eller anordningen.

Tänk också på att:

 • Om Du vid schaktningar eller andra företag träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:
 • Att inte börja bygga innan du fått startbesked eller börja nyttja den nya byggnaden eller den nya delen, anläggningen innan du fått något slutbesked. Att göra detta nnebär att vi måsta ta ut sanktionsavgift för det olovliga.

Kontakt

Telefontid: Må, ti, tor, fre kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln 0156- 520 00
Onsdagar är kundtjänsten stängd.

Mejladress:
Frågor till byggenheten: bygg@trosa.se
Kompletterande handlingar till ett pågående ärende: bygglovsregistrering@trosa.se

Besökstid:
Kl 13.00-16.00. Förboka gärna ditt besök.