Pågående byggprojekt

Lena Nordström
projektledare
Tel. 0156-522 99
lena.nordstrom@trosa.se

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel. 0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

På flera ställen runt om i kommunen pågår olika typer av underhålls-, renoverings- och nybyggnationsarbeten och fler planeras. Boende och trafikanter påverkas i olika hög grad, men det är viktigt att kommunens alla invånare känner sig informerade om vad som händer. För att kunna ge er en samlad bild av läget följer här en förteckning över de projekt som planeras, eller i vissa fall redan pågår.

Byggs just nu:

 1. Skolgårdprojekt Hedebyskolan och Fornbyskolan i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 2. Trafiksäkerhet vid Centrumvägen i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 3. Ytskiktsrenovering på Tomtaklints förskola i Trosa och på Kyrkskolan i Västerljung.
 4. Tureholmsviken muddras med rännor in till hamnarna Karlborg och Västra stadsfjärden.
 5. Lekplats Safirenparken upprustas. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 6. Utegym i Vagnhärad. Läs mer om pågående projekt i Vagnhärad
 7. Skärborgarnas hus får en ny färgsättning och parkeringen renoveras.
 8. Taket på Industrigatan 6-8 ommålas och parkeringen renoveras.
 9. Fortsatt exploatering av Hagaberg.
 10. Renovering av vårdcentralen etapp 2.
 11. Tre nya gång- och cykelvägar skapas.

Under planering:

 1. Lekplats Spindelparken upprustas. Läs mer om pågående projekt i Trosa
 2. Förskolegård Skärgårdens förskola etapp 2.
 3. Skärborgarnas hus renoveras invändigt.
 4. Häradsvallen renoveras.
 5. Skärlagsvallen renoveras.

Vårt mål är att hålla denna lista uppdaterad för att kunna ge er mesta möjliga service och information.

Har ni ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta tekniska enheten.