Pågående byggprojekt

På flera ställen runt om i kommunen pågår olika typer av underhålls-, renoverings- och nybyggnationsarbeten och fler planeras. Boende och trafikanter påverkas i olika hög grad, men det är viktigt att kommunens alla invånare känner sig informerade om vad som händer. För att kunna ge er en samlad bild av läget följer här en förteckning över de projekt som planeras, eller i vissa fall redan pågår.

Byggs just nu:

 1. Ytskiktsrenovering på Tomtaklints förskola i Trosa och på Kyrkskolan i Västerljung
 2. Taket på Industrigatan 6-8 ommålas och parkeringen renoveras.
 3. Fortsatt exploatering av Hagaberg.
 4. Renovering av vårdcentralen etapp 2.
 5. Gaturenovering av Torpavägen, Älgbacken och Brotorpsvägen.
 6. Förskolegård Skärgårdens förskola etapp 2.
 7. Häradsvallen renoveras.

Under planering:

 1. Fiskpassager i Trosaån. Läs mer om projektet.
 2. Skärborgarnas hus renoveras invändigt (projektet är uppskjutet tillsvidare).
 3. Skärlagsvallen renoveras.
 4. Skärlagskolan får ny utbyggnad
 5. Byggnation av nytt reningsverk

Vårt mål är att hålla denna lista uppdaterad för att kunna ge er mesta möjliga service och information. Har ni ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta tekniska enheten.