Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan växa med ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, slöjdsalar, musiksal, fritidsavdelningar och ett utökat tillagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och matlagningskök, som på sikt kommer kunna bli ett produktionskök

När?

  • Företaget Mobilbygg är upphandlad entreprenör för utbyggnaden
  • Byggnationen inleds hösten 2019 och bedöms pågå till 2021
  • Elever beräknas kunna flytta in vid årsskiftet 2020-2021

Läs mer