Skärlagskolan växer

Bilden föreställer en skiss på hur Skärlagskolan kan komma att se ut på insidan samt en illustration över hur byggnaden i sin helhet kommer att byggas ihop med den befintliga skolan.

Vad händer?

För att möta upp framtida behov när våra förskolebarn kommer upp i grundskoleålder behöver Skärlagskolan växa med ny utbyggnad i två plan. Här kommer bland annat nya klassrum tillsammans med ateljé, kemisal, slöjdsal, musiksal och ett utökat matlagningskök inrymmas.

Fakta

Vad?

  • Utbyggnad i två plan för att skapa en skola med plats för 300-400 elever
  • Nya klassrum, grupprum och pedagogiska möjligheter
  • Ny matsal och matlagningskök, som på sikt kommer kunna bli ett produktionskök

När?

  • Upphandling av byggnation
  • Preliminär prognos är att byggnation pågår 2019-2021
  • Elever beräknas kunna flytta in vid årsskiftet 2020-2021

Läs mer

Ett steg närmare i processen att skapa mer rum för framtida elever i Trosa kommun 2019-02-12
Så här kan framtidens Skärlagskola komma att se ut 2019-02-28