Sotning och brandskyddskontroll

 • Vad innebär sotning och brandskyddskontroll?

  Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid en brandskyddskontroll undersöker man att anläggningen, till exempel pannan eller eldstaden, och rökkanalerna är hela, täta och fungerar som de ska.

  Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder och ett effektivt sätt att undvika soteld.

  En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

 • När och hur ofta ska man sota och genomföra brandskyddskontroll?

  Du ska göra en brandskyddskontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar.  Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år.

  Hur ofta du ska sota beror också av hur mycket du eldar. Om eldstaden är det främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska du sota varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år.

 • Sota själv eller låta någon annan göra det?

  Om du vill anlita ett annat företag för sotning (eller sota själv) behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

  Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser. 

  Läs mer egensotning och ansökan

 • Taksäkerhet

  För att sotning ska kunna genomföras på ett säkert sätt hos dig behöver du tänka på några saker. Läs mer här om taksäkerhet och vad man ska tänka på som fastighetsägare.

  Mer information hittar du på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats

Kontakt

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22