Undersökningar

Trosa kommun deltar i SBA/SKL:s undersökning Insikt/NKI. Så skyddas dina uppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

All data som lagras i SBA/SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. Undersöknignen utförs via av SBA utvalda konsulter.

Trosa kommun deltar i SBA/SKL:s undersökning Insikt/NKI. Det är en del av vårt löpande förbättringsarbete för att erbjuda ett företagsklimat i Sverigetoppen.  De myndighetsområden som berörs är Brandtillsyn, Miljö och hälsoskydd, Livsmedel, Markupplåtelser och Bygglov."