Ekokommunen

Trosa är medlem i Sveriges Ekokommuner sedan 1994. Det innebär att det fattats politiska beslut om att styra mot en hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö och där ekosystem i balans utgör basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Kommunekologen, tillsammans med energi- och klimatrådgivaren, arbetar med olika miljöstrategiska områden såsom energiplanering, naturvård, vattenvård med mera.

Hitta Trosas naturpärlor via Naturkartan eller hitta information om kommunens miljöpolicy och miljöledningssystem.

Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn och där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Sveriges Ekokommuner är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Trosa kommun representeras i Sveriges Ekokommuner av ordföranden i kommunstyrelsens ekoutskott och kommunekologen.

Läs mer om ekokommunernas arbete på www.sekom.se
och om vad som är på gång på www.facebook.com/sverigesekokommuner

Miljönyckeltal 

Genom gemensamma miljönyckeltal följer Ekokommunerna upp om utvecklingen går åt rätt håll, dvs. mot en hållbar utveckling.
Ta del av Trosa kommuns miljönyckeltal. 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Charlotte Jibréus
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-523 70
charlotte.jibreus@trosa.se

Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0156-522 46
karen.kynnefjall@trosa.se