Hälsosam förskola

Hälsosam förskola handlar om att bygga miljövänligt och hälsosamt, köpa in bra produkter, byta ut det som behövs och att ha kunnig och engagerad förskolepersonal.

Varje dag stöter vi på tusentals olika ämnen i vardagen. Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss – möbler, kläder, mat, hygienprodukter och elektronik. Även om produkterna var för sig är godkända enligt svensk lagstiftning så kan miljön och vår hälsa påverkas negativt av för stora doser eller av så kallad cocktaileffekt. Cocktaileffekt betyder att ämnen som inte var för sig är skadliga i små doser kan få en annan eller kraftigare effekt om de blandas. Hur olika ämnen interagerar vet man fortfarande väldigt lite om.

Små barn är extra känsliga för påverkan av miljögifter. Därför arbetar man i Trosa kommun enligt konceptet Hälsosam förskola. Det startade 2013 som ett samarbete med Naturskyddsföreningen inom deras projekt Operation Giftfri Förskola. Samtliga förskolor i kommunen har inventerats in- och utvändigt, allt från golv- och takmaterial till leksaker och bestick. Nu pågår arbetet med att byta ut det som behövs och att se över interna riktlinjer och upphandlingar. All förskolepersonal har fått utbildning om miljögifter i vardagen. Inför nybyggnation ställs särskilda miljö- och hälsokrav på de byggprodukter som används. Skärgårdens förskola i Trosa är den första att byggas helt enligt konceptet Hälsosam förskola.