Miljönyckeltal

Som Ekokommun följer Trosa kommun årligen upp ett antal miljönyckeltal för att få indikatorer på om utvecklingen i kommunen går mot ett mer hållbart samhälle. Miljönyckeltalen redovisas årligen i Trosa kommuns bokslut. Ta del av miljönyckeltalen.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se