Miljöpolicy

Trosa kommuns miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige 1994. Den bygger på de hållbarhetskriterier som Ekokommunerna arbetar efter. 

 

Trosa kommuns miljöledningssystem

Under 2002 införde Trosa kommun ett miljöledningssystem. Grundidén med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att deras miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

Miljöledningssystemet innebär följande:

  1. att verksamheten analyseras och struktureras ur ett miljöperspektiv
  2. att miljömål och rutiner för uppföljning formuleras
  3. att personalen utbildas och informeras om miljöfrågor
  4. att rutiner för rapportering fastställs
  5. att verksamheten ständigt förbättras ur ett miljöperspektiv

Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar övergripande för utveckling och uppföljning kommunens miljöledningssystem. 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se