Miljöutbildning för skolan

Genom att stödja Natur & Miljöboken bidrar Trosa kommun till skolbarnens miljöutbildning.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i natur- och miljökunskap för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.

Bakom utbildningssatsningen står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och opolitisk företag, grundat 1993. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete mellan lokala företag, kommunen och Natur & Miljöbokens förlag.

Mer information om Natur- och Miljöboken 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se