Trosaån - under och över ytan

En film om ett projekt för att rädda den biologiska mångfalden i ett mytiskt vattendrag.

Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynnar hela åns framtida ekologiska status. Kvarnar och dammar som skapat hinder i Trosaån kommer därför att anpassas till djurlivet. Då kan fiskar som är beroende av att vandra mellan Sillen och Östersjön kunna leva och reproducera som de ska.

Läs mer om Fiskpassager i Trosaån.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se