Agenda 2030

Bild sammanfattandes symbolerna för Agenda 2030:s olika mål.

Det här är Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling den 25 september 2015.

Alla 193 medlemsländer i FN har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

Vem följer upp Agenda 2030?

I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni 2018 ingår åtgärder som ska stödja det regionala och lokala genomförandet.

En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och landsting.

RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och landsting.

Så här rankar SKR Trosa kommuns arbete med Agenda 2030

Städer och stadsnära kommuner (sammanlagt 108 st)

 1. Uppsala – 33,84
 2. Linköping – 32,32
 3. Lund – 32,32
 4. Örebro – 31,86
 5. Växjö – 31,84
 6. Gävle – 30,84
 7. Luleå – 30,38
 8. Halmstad – 30,30
 9. Jönköping – 30,28
 10. Trosa – 29,92

Storstadskommuner (46 st): Trosa plats 8

Småstads- och landsbygdskommuner (136 st): Trosa plats 5

Sörmland: Trosa plats 1

Vilka parametrar har SKR utgått ifrån?

 • I nyckeltalsurvalet för kommuner och för regioner har man valt ut ca 50 nyckeltal som grupperas under de olika målen i Agenda 2030.
 • Nyckeltalsurvalet sker i Kolada.