Bidra till en bättre miljö

Trosa kommun bedriver aktivt arbete med hållbarhet, miljö och naturvård, men även du som privatperson kan bidra till en bättre miljö för djur, växter och människor. På den här sidan har vi samlat exempel på vad du kan göra för att göra skillnad.

 • Energiförbrukning

  Vill du se över din energiförbrukning för att minska miljöbelastningen i ditt hushåll? Eller funderar du på om solceller vore bra för dig? Då kanske vår kostnadsfria klimat- och energirådgivning är något för dig! Läs mer Trosa kommuns energi- och klimatrådgivning.

  Titta gärna också på vår tjänst Solkartan för att direkt se hur förutsättningarna för solel är på just ditt tak.

 • Följ allemansrätten

  I Sverige har vi en unik tillgång till naturupplevelser i och med allemansrätten. Men allemansrätten ger inte bara rättigheter utan ställer även krav på dig som nyttjar den att vara hänsynsfull mot naturen. Läs mer om allemansrätten hos Naturvårdsverket.

 • Mat

  I Trosa kommun ställer vi om till Östersjövänlig mat för att få ett mer hållbart samhälle med mindre övergödning. Konceptet är enkelt och går ut på att vi ska servera god och smakrik mat av säsongens råvaror. Maten ska vara ekologiskt odlad och lokalproducerad med mera vegetabilier och mindre kött. Läs mer om konceptet Östersjövänlig mat.

 • Ren båtbotten utan gifter

  Båtar som ligger i havet får påväxt av havstulpaner och andra organismer. Detta ökar friktionen så att båten går långsammare och drar mer bränsle. Traditionellt använda båtbottenfärger är självpolerande och fungerar genom att släppa ut biocider som dödar påväxten. Dessa ämnen sprider sig tyvärr långt bortom båtbotten och förgiftar vattenlevande organismer vida. Genom att använda giftfria metoder värnar du om havet och slipper hanteringen av dessa kemikalier. Varför inte testa någon av nedanstående metoder?

  • Trosas gästhamn har en båtbottentvätt som borstar bort påväxten medan du väntar. Genom att tvätta din båt i Östersjön tre gånger per säsong håller du bränsle­förbrukningen nere och havstulpanerna hinner aldrig växa fast!
  • Det finns även handhållna båtborstar på marknaden som du kan använda för att manuellt borsta bort påväxt.
  • Båtbottenlyft är en anordning du monterar på din båtplats för att kunna lyfta upp båten ovanför vattenlinjen när du inte använder den.
  • Det finns även båtdukar som man kan montera på sin båtplats. Genom att köra upp båten på duken när man lägger till hamnar påväxten på duken istället för på skrovet.
 • Skräpa inte ner

  Förbud mot nedskräpning ingår i allemansrätten men förtjänar en egen rubrik här, för skräp skadar djur och natur. Fåglar kan fastna i engångsgrillar och fiskelinor, och fiskar och andra djur kan äta upp plaster av misstag och skadas eller dö. Skräp läcker dessutom ofta farliga ämnen. Släng därför alltid ditt skräp i en sopkorg och ta med skräpet om du har varit ute i naturen.

  Trosa är med i organisationen Håll Sverige Rent som skriver mycket intressant om nedskräpning. De arrangerar även frivilligaktiviteter såsom Kusträddarna. Läs mer om Håll Sverige Rent.

 • Smart konsumtion

  Genom att konsumera mindre blir din klimatpåverkan mindre och avfallsmängderna minskar. För att belysa just konsumtion och avfall ur ett miljöperspektiv anordnade Trosa och Nyköping under 2017-2018 tävlingen Minimeringsmästarna. Deltagande hushåll skulle där minimera sitt avfall och fick olika utmaningar under teman som köpstopp och delning. Om du också vill se över dina konsumtionsvanor finns mycket matnyttig läsning och inspiration på Minimeringsmästarnas hemsida.

 • Transporter

  Även om moderna bilar blir allt utsläppssnålare kan man för att ytterligare minska sitt klimatavtryck åka lite mer kollektivt, eller varför inte samåka? Trosa Kommun har pendlarparkeringar för att underlätta detta. Parkeringarna finns bland annat vid Vagnhärads station och vid Trosaporten/Nyängsvägen Trosa. Läs mer om kollektivtrafiken i Trosa kommun och om parkeringsmöjligheter.

  Läs mer om kollektivtrafiken i Trosa kommun.

 • Återvinn mera!

  Att återvinna är en höjdare för klimatet! Materialåtervinning är nämligen ett riktigt effektivt sätt att hålla nere klimatutsläppen i produktionen av nya produkter. Lämnar man dessutom miljöfarliga ämnen som målarfärgsrester till återvinningscentralen har man gjort naturen en stor tjänst. Läs mer om återvinning och miljö.

 • Övergödning

  Kväve och fosfor är ämnen som bland annat finns i gödsel, avgaser och avloppsvatten. Om för stora mängder av dessa ämnen hamnar i vattendrag får vi övergödning. I Östersjön leder övergödning till ökad tillväxt av alger, och ju mer alger vi har ju mer giftiga algblomningar blir det. När de stora mängderna av alger dör och sjunker till botten bryts de ner av mikroorganismer som förbrukar syre. Bottnarna kan då bli syrefria och fiskar och andra organismer kan då inte längre leva och föröka sig där. Du kan som privatperson i vår kustkommun bidra till att stoppa denna utveckling och hålla Östersjön levande! Havs och Vattenmyndigheten ger följande råd:

  • Töm båttoan i land. Sverige införde 2015 ett nytt tömningsförbud för båttoaletter. Förbudet är särskilt viktigt eftersom båttoaletter används under sommaren, när algerna växer mest.
  • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med alkylatbensinen istället för den vanliga smutsigare varianten.
  • Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.
  • Kissa inte i vattnet utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se