Grön flagg

De flesta skolor och förskolor i Trosa kommun är idag certifierade för Grön Flagg.

Grön Flagg är ett miljöcertifieringssystem för hållbar utveckling från stiftelsen Håll Sverige Rent. Arbetet inom Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn, bidrar till arbetet för hållbar utveckling och det man lär sig omsätts i praktik inom verksamheten. Inom Grön Flagg arbetar man utifrån olika teman som anpassas efter verksamhet och åldersgrupp och som är kopplade till Sveriges miljömål.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se