Invasiva växter

Invasiva växter i Trosa kommun

Med globaliseringen har följt att arter sprids av människan till platser de annars inte skulle kunna ta sig till. En del av dessa arter etablerar sig och blir då främmande arter i våra ekosystem, de som anses särskilt skadliga för våra inhemska arter samt våra egna intressen brukar kallas invasiva arter. Vad gäller växter finns tyvärr flera invasiva arter i Trosa och en vanlig anledning till spridningen av just invasiva växter är att de använts som prydnadsväxter.

Om du hittar en invasiv växt på din mark kan du rapportera in det på flera olika sätt enligt Naturvårdsverkets anvisningar.  

Om du har invasiva växter på din mark är det bättre och effektivare att i första hand mekaniskt motarbeta invasiva växter. Bekämpningsmedel rekommenderas inte i första hand och kan vara förbjudna beroende på sort och område. Tänk sedan på att vara aktsam när du tar hand om avfallet och läs Naturvårdsverkets nya regler .  Dessa regler finns för att många arter kan sprida sig igen vid oförsiktig hantering, exempelvis om frön, eller för vissa arter minsta lilla bit av växten, kommer ut i naturen. Observera att det är strikt förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservat eller på annans mark!

Kontakta gärna kommunekologen för rådgivning kring invasiva arter. Läs mer om den invasiva växten parkslide då detta är en synnerligen besvärlig och spridningsbenägen art.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se