Invasiva växter

Med globaliseringen har följt att arter sprids av människan till platser de annars inte skulle kunna ta sig till. En del av dessa arter etablerar sig och blir då främmande arter i våra ekosystem, de som anses särskilt skadliga för våra inhemska arter samt våra egna intressen brukar kallas invasiva arter. Vad gäller växter finns tyvärr flera invasiva arter i Trosa och en vanlig anledning till spridningen av just invasiva växter är att de använts som prydnadsväxter.

Naturvårdsverket kan du läsa mer om invasiva arter och få råd om hur de ska bekämpas. Tänk på att vara aktsam när du tar hand om avfallet eftersom många arter kan sprida sig igen vid oförsiktig hantering, exempelvis om frön, eller för vissa arter minsta lilla bit av växten, kommer ut i naturen. På Korslöts återvinningscentral finns särskilda kärl för invasia växter. Observera att det är strikt förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturreservat eller på annans mark!

Rapportera gärna in fynd av invasiva arter till Naturvårdsverket så bidrar du till att öka kunskapsläget om spridning i landet.