Östersjövänlig mat

- från jord till bord

Maten vi äter och producerar har stor påverkan på miljön och berör flera av de nationella miljömålen. I Trosa kommun serveras varje dag över 2 500 måltider inom den kommunala verksamheten.

Under 2016-2017 har Trosa kommun med stöd av LONA-bidrag från länsstyrelsen genomfört en verksamhetsövergripande internutbildning om Östersjövänlig mat. Syftet var att personal och politik i skulle få en gedigen och heltäckande utbildning i den komplexa frågan om matens påverkan på miljön. Det för att kunna fatta beslut som leder till minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och istället bidra till en giftfri miljö och ökad biologisk mångfald.

Vad är Östersjövänlig mat?

Östersjövänlig Mat är ett koncept som är framtaget av organisationen BERAS. Det representerar en diet som bidrar till att rädda Östersjön från övergödning och som kraftigt reducerar den totala klimatbelastningen.

Kriterierna för Östersjövänlig Mat:

1. God och hälsosam
2. Ekologiskt odlad (kretsloppsgårdar)
3. Närproducerad och säsongsanpassad
4. Mindre kött, mer grönsaker
5. Minskat svinn

Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt minskas.

Trosa kommuns mål om hållbara livsmedel

Trosa kommun har ett mål om att 60 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och/eller närproducerade. Det målet nåddes redan 2018.

Säsongsbaserad och lokalproducerad mat

När en vara är i säsong så är den som godast, näringsrikast och billigast. Genom att äta det som finns att tillgå för stunden minskar dessutom behovet av energikrävande växthus och förvaring. Väljer man dessutom lokalproducerad mat krävs mindre transporter och frukter och grönt slipper skördas omogna för att hålla. Att välja lokal mat efter säsong sparar alltså på både miljö och plånbok!

Men vilka råvaror är i säsong just nu? Läs mer på säsongsmat.nu.

Fortsatt arbete 

Utbildningen har lett till att flera utvecklingsområden har identifierats och arbetet med Östersjövänlig Mat kommer att fortgår framöver på olika sätt. Bland annat genom:

  • Integrering i verksamheternas ordinarie arbete
  • Förankring i ledning och politik
  • Upphandling och inköp
  • Att uppmärksamma matens ursprung (råvarukoll)
  • Att minska matsvinnet
  • Planering och schemalagda luncher
  • Information till allmänhet och företag i kommunen

Vill du veta mer om Östersjövänlig mat och få tips på recept?

 

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se