Finskt förvaltningsområde

Trosa kommun är del i det finska förvaltningsområdet

I Trosa kommun lever och verkar idag ett flertal människor med anknytning till Finland. Kommunen tog därför steget att från och med 1 februari 2014 bli del i det finska förvaltningsområdet. Som del i förvaltningsområdet ansvarar kommunen för att värna om det finska språkets ställning och erbjuda dig som invånare verksamhet delvis på finska.

Handlingsplan

Trosa kommun har sedan våren 2016 en handlingsplan för kommunens arbetet med det finska förvaltningsområdet. Du hittar handlingsplanen på svenska här och på finska här.

Kontakt

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06