Finskt förvaltningsområde

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06

Trosa kommun är del i det finska förvaltningsområdet

I Trosa kommun lever och verkar idag ett flertal människor med anknytning till Finland. Kommunen tog därför steget att från och med 1 februari 2014 bli del i det finska förvaltningsområdet. Som del i förvaltningsområdet ansvarar kommunen för att värna om det finska språkets ställning och erbjuda dig som invånare verksamhet delvis på finska.

Aktiviteter

Trosa kommun anordnar olika aktiviteter/evenemang kopplade till finskt förvaltningsområde. Det kan t.ex. vara bio, teater och konstutställningar. Aktuella och tidigare aktiviteter hittar ni under rubriken Aktiviteter till höger.

Om ni har önskemål eller tips om aktiviteter eller evenemang kopplat till finskt förvaltningsområde får ni gärna höra av er till helena.edenborg@trosa.se

Samrådsmöten

Kommunen arrangerar regelbundna samrådsträffar där du som är intresserad har möjlighet att delta och tycka till om aktiviteter kopplade till förvaltningsområdet. Samrådsmötena är öppna för allmänheten och dagordning till mötena läggs ut på kommunens hemsida ca 1 vecka innan mötena.

Här nedan kan du ta del av inbjudan och dagordning till kommande möte samt mötesanteckningarna från tidigare samrådsmöten.

Kommande möte
Samrådsmötet den 11 december är tyvärr inställt. Nytt datum kommer inom kort.

Mötesanteckningar - Svenska

2018

2018-10-16
2018-05-15
2018-03-13

2017

2017-11-28
2017-09-19

2017-05-30

2017-04-18
2017-02-21 

2016

2016-11-29
2016-09-28

2016-06-08
2016-04-26
2016-02-25

2015

2015-11-30
2015-09-22
2015-06-11
2015-04-14
2015-01-27

2014

2014-10-21
2014-08-20
2014-06-02
2014-03-28
2014-01-27

Mötesanteckningar - Finska

2017

2017-05-30
2017-04-18
2017-02-21

2016

2016-11-29
2016-09-28

2016-06-08

2016-04-26

2016-02-25

2015

2015-11-30
2015-09-22
2015-06-11
2015-04-14
2015-01-27

2014

2014-10-21
2014-08-20
2014-06-02
2014-03-28
2014-01-27

Handlingsplan

Trosa kommun har sedan våren 2016 en handlingsplan för kommunens arbetet med det finska förvaltningsområdet. Du hittar handlingsplanen på svenska här och på finska här.