Faktoja Trosan kuntalaisista, joilla on kytkös suomalaisuuteen

Ruotsin tilastoviraston (Statistiska Centralbyrån, SCB) mukaan Trosan kunnassa asuu 1 640 henkilöä, joilla on kytkös suomalaisuuteen. Tämä on 14,3 % kunnan kokonaisväestöstä.

460 henkilöä on syntynyt Suomessa (noin 4 % kunnan asukkaista).

612 ei ole syntynyt Suomessa, mutta vähintään toinen heidän vanhemmistaan on syntynyt Suomessa (noin 5,3 % kunnan asukkaista).

568 ei ole syntynyt Suomessa, eikä heillä ole vanhempia, jotka olisivat syntyneet Suomessa, mutta ainakin yksi heidän isovanhemmistaan on syntynyt Suomessa (noin 4,9 % kunnan asukkaista).

Hallintoaluekunnat saavat hallitukselta vuotuisen valtionavustuksen, jonka perussumma kunnille on 660 tkr (2013).

Valtionavustus on käytettävä yhteistyössä vähemmistöjen kanssa, ja sen tarkoitus on kattaa vähemmistölain säätämisestä aiheutuneet lisäkustannukset, eikä sitä saa käyttää sellaisiin toimiin jotka ovat olleet kunnan vastuulla jo aikaisemmin, kuten esimerkiksi hallintolain määräysten mukaiseen tulkin hankintaan tai tavanomaisiin yhdistystukiin.