Vill du få mer information om våra verksamheter på finska?

I Trosa kommuns informationsfolder hittar du mer information om kommunens verksamhet kopplad till det finska förvaltningsområdet. Du kan även kontakta någon av våra handläggare för ytterligare upplysningar:

Kommunkontor:
Helena Edenborg, helena.edenborg@trosa.se, 0156-52 06

Vill du lämna inköpsförslag på finskspråkig litteratur?
Hankintaehdotus?

Äldreomsorg: Mirna Basic, mirna.basic@trosa.se, 0156-520 00

Barnomsorg och utbildning: Mats Larsson, mats.larsson@trosa.se, 0156-520 53