Folkhälsa

Marianne Haage
(Elin van Dooren föräldraledig)
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
marianne.haage@trosa.se

Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling och i Trosa ska all kommunal verksamhet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsa har en naturlig koppling till de flesta av kommunens kärnverksamheter. Det handlar i stort om att skapa goda förutsättningar för invånarna att kunna utveckla och bibehålla en god hälsa. Detta görs bland annat genom:

  • att skapa naturliga mötesplatser, goda förutsättningar för kultur- &  fritidsaktiviteter och närhet till naturområden.
  • miljö- och hälsoskydd.
  • miljöövervakning som tex vatten- och luftkvalitet. 
  • utveckling av bebyggelse, gång- och cykelvägar mm.
  • att skapa trygga miljöer och god trafiksäkerhet.
  • planering av hur skola, förskola och äldreomsorg bedrivs.
  • att erbjuda särskilt stöd vid behov.
  • att inbjuda till dialog och delaktighet.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utveckling av folkhälsan i kommunen.

Folkhälsa på nationell nivå

Det finns dock mycket som kommunerna inte kan styra över när det gäller folkhälsan. Regering och riksdag fattar till exempel många avgörande beslut som direkt påverkar människors förutsättningar att tillgodose olika behov. Sedan april 2003 har Sverige 11 nationella mål för folkhälsan som beslutats av riksdagen.