Kommunens riktlinjer

Kommunfullmäktige antog i juni 2006 Riktlinjer för Trosa kommuns folkhälsoarbete (PDF-fil)

Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument för Trosa kommuns verksamheter. Det ger också information till omvärlden om hur Trosa kommun hanterar och ser på folkhälsofrågorna. Folkhälsoarbetet är en central del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling.

Kontakt

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se