Sveriges folkhälsomål

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Riksdagen har beslutat om elva övergripande målområden för folkhälsa. Målen handlar bland annat om självbestämmande, trygghet, arbetsmiljö, motion och kost.  Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Sveriges elva folkhälsomål

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt  minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
Riksdagen antog Folkhälsomålen den 16 april 2003.