Utmärkt gångväg i Trosa tätort

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

I Trosa tätort finns hälsostigen Utmärkt gångväg. Den kom till 2004 i ett samarbete mellan Trosa kommun, Trosa vårdcentral med flera. Gångvägen är uppmärkt med små skyltar, men det enklaste är att ta en karta i handen och ge sig ut på promenaden.

Initativet till Utmärkt gångväg kom från vårdcentralen där en läkare ville använda sig av "motion på recept", eller fysisk aktivitet på recept (FAR) som det också kallas. Tanken är att kunna ordinera en viss promenadsträcka med vissa intervall. Då har man nytta av att det finns uppmätta sträckor på en karta.

Vi har haft problem med skadegörelse på de uppsatta skyltarna vilket innebär att det kan finnas vissa brister  i utmärkningen längs vägarna. Därför rekommenderar vi kartbladet tills du lärt dig vilka vägar som ingår och vilka avstånd det handlar om. Hösten 2013 sattes nya skyltar upp längs med hela gångsträckan. 

Du finner kartan här ...