Övriga bidrag

Här hittar du länkar till andra organisationer som erbjuder bidrag till ideella organisationer.

Allmänna arvsfonden

Boverket

Kulturrådet

Länsstyrelsen Södermanland
Hos länsstyrelsen kan föreningar söka bidrag eller få stöd för flera olika verksamheter eller insatser inom områdena Samhälle och kultur, Jakt och fiske, Sociala frågor och Natur och miljö.

Region Sörmland Kultur

RF-SISU Sörmland