Studieförbund och regionala institutioner

Trosa kommun samverkar med RF-SISU Sörmland samt studieförbunden genom Länsbildningsförbundet Sörmland.

RF-SISU Sörmland

Stödet till RF-SISU Sörmland baseras på en tvåårig överenskommelse som förnyas löpande. I överenskommelsen framgår vilket uppdrag Sörmlandsidrotten har gentemot Trosa kommun och de idrottsföreningar som är verksamma i kommunen, samt det aktuella bidragsbeloppet.

Läs mer om RF-SISU Sörmland

Länsbildningsförbundet Sörmland

Kommunens syfte med sitt stöd till studieförbunden ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen.

Kommunen anslår årligen medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. Anslaget baseras på de verksamhetsvillkor som Folkbildningsrådet beskriver i Statsbidrag till studieförbund - Villkor och kriterier, diarienummer 352,2018,092

Läs mer om Länsbildningsförbundet Sörmland