Bilda en förening

Ett rikt föreningsliv bidrar till att göra vår kommun trivsam och attraktiv. I Trosa kommun finns ett 50-tal aktiva föreningar inom alla möjliga intresseområden, med inriktning på idrott, kultur, socialt stöd eller pensionärer.

Du hittar nästan alla föreningar i vårt föreningsregister Interbook GO

Föreningskategorier

Idrottsföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av Riksidrottsförbundet.

Kulturföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar inom scenkonst eller musik.

Sociala föreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta rgupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet.

Pensionärsföreningar
Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och aktivt främja äldres intressen.

Bidragsberättigade föreningar

Vill din förening öka sina chanser till samverkan med Trosa kommun och andra aktörer, ansöka om Trosa kommuns föreningsbidrag eller boka lokaler till subventionerad taxa? Då ska ni ansöka om att bli bidragsberättigade.

Vad är bidragsberättigande?
Hur ansöker föreningen om bidragsberättigande?
Hur bibehåller föreningen sitt bidragsberättigande?

Kontakt

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se