Vad är bidragsberättigande?

Att vara bidragsberättigad föreningn innebär att föreningen har rätt att ansöka om bidrag i enlighet med Trosa kommuns regler för föreningsbidrag, samt att hyra kommunala lokaler till föreningstaxa.

Läs mer om att hyra kommunala lokaler
Trosa kommuns regler för föreningsbidrag 2020-2022

En förening som vill ansöka om bidragsberättigande ska uppfylla följande kriterier:

  • Ha en demokratiskt vald styrelse och årliga styrelsemöten,
  • Vara partipolitiskt och religiöst obunden,
  • Vara öppen för alla som vill vara medlemmar,
  • Ha regelbundna öppna sammankomster,
  • Ta ut medlemsavgift,
  • Ha organisationsnummer och bank-/postgiro eller ha pågående ansökan hos Skatteverket och bank.

Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:

  • Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling, sexuellt ofredande och användande av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, m.m. (ANDT)
  • Rutinmässigt kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med barn,
  • På begäran kunna redogöra för sina rutiner för detta arbete.

Hur ansöker man om bidragsberättigande?
Hur bibehåller föreningen sitt bidragsberättigande?