Bidrag för ett inkluderande föreningsliv

Vi tror på föreningslivets integrerande kraft i ett samhälle där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Föreningslivet har en stor potential och kan utvecklas till att bli en ännu mer betydande och aktiv aktör i samhällets strategier för integration. Därför har integrationsenheten i Trosa kommun beslutat att utlysa totalt 50 000 kr i form av sökbart bidrag i syfte att främja inkludering av kommunens nyanlända.

Bidragsberättigade föreningar verksamma i Trosa kommun kan söka utlysningsmedel för insatser som stärker arbetet med integration och som riktar sig till eller är till förmån för nyanlända personer som bor i kommunen.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivsaktiviteter samt praktikverksamhet. Bidrag kan inte ges för lokalkostnader eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Målet är:

  • att förbättra förutsättningarna för nyanlända personer att förstå koder i det svenska samhället, att prata svenska i vardagen och att skapa ett kontaktnät,
  • att ge föreningslivet en möjlighet att utveckla sin verksamhet, att öka sitt medlemsantal och att göra skillnad för en av Trosa kommuns prioriterade grupper.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att fylla i följande e-tjänst. Det går självklart bra att fylla i som pappersblankett som du hittar här, och skicka in till integrationsenheten. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Inkomna ansökningar prövas löpande och kan skickas in fram till den 13 november 2020.

Observera att det totala stödet uppgår till 50 000 kr. Trosa kommun förbehåller sig rätten att avslå ansökningar.

Men vad kan man göra egentligen? Här finns samlade goda exempel i Södermanland.

 

Kontakt

Jessica Wride
Integrationschef
Tel: 0156-521 04
jessica.wride@trosa.se