Extratjänst och statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Är du verksam inom en ideell förening, ett trossamfund eller någon annan icke vinstdrivande organisation? Vill din organisation engagera sig för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden eller få en meningsfull fritid?

Extratjänst – när du vill anställa inom offentlig verksamhet eller ideell sektor

Enligt ett nytt regeringsbeslut kan föreningar, ideella trossamfund, kulturella organisationer och kommunala icke vinstdrivande verksamheter få ekonomiskt stöd för att anställa extrapersonal, om den anställde deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller är nyanländ i Sverige.

Läs mer om extratjänst här

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelsen utlyser statsbidrag för organisationer (ideella föreningar, trossamfund och kommunala verksamheter) som vill arrangera insatser för asylsökande i Sverige. Sista ansökningsdatum är den 2 september 2017.

Läs mer om statsbidrag till verksamheter för asylsökande här

Trosa kommun bistår gärna med råd till de organisationer som vill ta del av dessa stödformer.

Vill du och din förening veta mer om hur ni kan anställa extrapersonal eller arrangera en insats för asylsökande? Ta kontakt med någon av oss så berättar vi mer!

 

Sara Fältskog Eldros
kultur- och fritidskonsulent
sara.faltskogeldros@trosa.se
Tel. 0156-522 19

Katarina Söderberg
integrationsstrateg
katarina.soderberg@trosa.se
Tel. 0156-521 04

Dela artikel: