Nya bidragsregler och hyrestaxor börjar gälla den 1 januari 2020

Under 2019 har Trosa kommun sett över sina hyrestaxor och regler för uthyrning av kommunala lokaler, samt alla föreningsbidrag. Utredningen har föregåtts av en s.k. bidragsöversyn, som genomförts av Utvärderingsringen, och resulterat i ett antal nya direktiv för såväl bidrag som uthyrning.

De reviderade bidragsreglerna och hyrestaxorna godkändes i kultur- och fritidsnämnden den 21 oktober och i kommunfullmäktige den 26 november och börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2020.

Ta del av de nya bidragsreglerna här

Ta del av de nya hyresreglerna och taxor för uthyrning av kommunala lokaler här

Dela artikel: