Funktionsnedsättning

Stöd och service vid funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk eller både och.   

Trosa kommuns Biståndshandläggare/LSS-handläggare hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta den form av stöd, service och omsorg som du har rätt till enligt gällande lagstiftning för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Information och ansökan

Om du vill veta mer eller vill ansöka om stöd, service och omsorg vänder du dig till Trosa kommuns LSS-/biståndshandäggare. Handläggarna nås säkrast vardagar mellan klockan 08.30-10.00.

Socialtjänstlagen - SoL

Socialtjänstlagen ger dig rätt till exempelvis hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Du kan läsa mer om några olika former av stöd och hjälp under respektive rubrik i menyn till höger.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen. LSS innebär inte att du fråntas de rättigheter som andra lagar ger. Lagen berör dig som har stora funktionsnedsättningar och innehåller tio olika insatser. Du kan läsa mer om de olika insatserna under rubriken vilket stöd som ges enligt LSS.

SIP

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. 
För stödinsatser från andra myndigheter kan information hämtas här

 

Kontakt

Mottagningstelefon äldreomsorg
0156-522 00
Telefontid vardagar 8.30-12.00
bistandshandlaggare@trosa.se

Mirna Basic
Myndighetschef 
Tel vxl: 0156-520 00
mirna.basic@trosa.se 

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS