Gator & parker

Jimmy Larsson
Gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-523 03
jimmy.larsson@trosa.se

Det allmänna gatunätet i Trosa kommun består i dag av ca 6 mil gator och 2 mil gång- och cykelvägar. Dessa är uppdelade på kommunens tre tätorter: Trosa, Vagnhärad och Västerljung.

Tekniska enheten ansvarar för skötsel, ny- och ombyggnation, planering samt projektering av kommunens vägar. Rent generellt är kommunen väghållare av vägnätet inom tätorterna. Läs gärna mer om vem som ansvarar för gator och vägar i Trosa kommun.

Tekniska enheten genomför regelbundet tillsyn för att kontrollera att gator, vägar och allmän omgivning är fria från skadegörelse och trasig utrustning. Trasiga glödlampor ersätts direkt vid tillsyn, stötande klotter åtgärdas omgående och beläggningsskador inom 14 dagar. Om det föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Om du upptäcker klotter, trasiga lampor eller gatubeläggning, eller annan form av skadegörelse, kan du rapportera detta via felanmälan.

För att alla ska trivas i våra offentliga miljöer gäller de lokala ordningsföreskrifterna.