Gator & parker

Tekniska enheten ansvarar för skötsel, ny- och ombyggnation, planering samt projektering av kommunens vägar. Rent generellt är kommunen väghållare av vägnätet inom tätorterna. Läs mer om vilka vägar som är Trafikverkets och vilka som är kommunala i Trosa kommun.

Felanmälan

Tekniska enheten genomför regelbundet tillsyn för att kontrollera att gator, vägar och allmän omgivning är fria från skadegörelse och trasig utrustning. Om du upptäcker klotter, trasiga lampor eller gatubeläggning, eller annan form av skadegörelse, kan du rapportera detta via felanmälan.

Gör din felanmälan här

Om det däremot föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snart som möjligt. Kontakta Trosa kommun på 0156-520 00 för att rapportera skadan. Om det är ett akut ärende med uppenbar fara för tredje man utöver kontorstid, kontakta Trobos jourtelefon 070-335 33 55. Numret går att nå dygnet runt.

För att alla ska trivas i våra offentliga miljöer gäller de lokala ordningsföreskrifterna.

Kontakt

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
Kundtjänst (fakturafrågor renhållning/VA): 0156-522 48

Är du osäker på vem du ska kontakta?
Ring Trosa kommuns växel på 0156-520 00 så hjälper vi dig.

Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, fastighet och park, gatuingenjör

Maria Johansson
Parkingenjör
maria.johansson@trosa.se