Gator & parker

Tekniska enheten ansvarar för skötsel, ny- och ombyggnation, planering samt projektering av kommunens vägar. Rent generellt är kommunen väghållare av vägnätet inom tätorterna. 

Läs mer om vilka vägar som är Trafikverkets och vilka som är kommunala i Trosa kommun.

Felanmälan

Tekniska enheten genomför regelbundet tillsyn för att kontrollera att gator, vägar och allmän omgivning är fria från skadegörelse och trasig utrustning. Om du upptäcker klotter, trasiga lampor eller gatubeläggning, eller annan form av skadegörelse, kan du rapportera detta via felanmälan.

Felanmälan

Om det däremot föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snart som möjligt. Kontakta Trosa kommun på 0156-520 00 för att rapportera skadan.

För att alla ska trivas i våra offentliga miljöer gäller de lokala ordningsföreskrifterna.

Kontakt

Telefontid: vardagar 10.00-12.00
Kundtjänst (fakturafrågor renhållning/VA): 0156-522 48
Ingenjör: 0156-523 06

Är du osäker kring vem du ska kontakta?
Ring Trosa kommuns växel på 0156-520 00
så hjälper vi dig.

Kundtjänst
Fakturafrågor, renhållning/VA
kundtjanst@trosa.se

Ulf Hagstedt
Teknisk chef
ulf.hagstedt@trosa.se

Semir Salkic
Ingenjör, fastigheter
semir.salkic@trosa.se

Peder Loqvist
Ingenjör
peder.loqvist@trosa.se

Christoffer Eriksson
Gatu-/parkingenjör

Maria Johansson
Parkingenjör
maria.johansson@trosa.se

Mats Andersson
Projektledare
mats.andersson@trosa.se

Martin Markne
Projektledare
martin.markne@trosa.se

Björn Gudmundsson
VA-ingenjör
bjorn.gudmundsson@trosa.se