Gator & parker

Tekniska enheten ansvarar för skötsel, ny- och ombyggnation, planering samt projektering av kommunens vägar. Rent generellt är kommunen väghållare av vägnätet inom tätorterna. Nedan finns en karta över vilka vägar som är Trafikverkets och vilka som är kommunala. Du kan också läsa mer om vem som ansvarar för gator och vägar i Trosa kommun.

Tekniska enheten genomför regelbundet tillsyn för att kontrollera att gator, vägar och allmän omgivning är fria från skadegörelse och trasig utrustning. Om du upptäcker klotter, trasiga lampor eller gatubeläggning, eller annan form av skadegörelse, kan du rapportera detta via felanmälan.

Felanmälan

Om det däremot föreligger uppenbar fara för tredje man ska skadan åtgärdas så snart som möjligt. Kontakta Trosa kommun på 0156-520 00 för att rapportera skadan.

För att alla ska trivas i våra offentliga miljöer gäller de lokala ordningsföreskrifterna.

Alla vägar i Trosa kommun är inte kommunala

På kartan nedan syns en skiss över vilka vägar som tillhör Trosa kommun (inringade i röda cirklar) och vilka som är Trafikverkets vägar (blå vägar). Det finns även en del privata vägar i Trosa kommun som inte framgår av kartan nedan.

Karta över Trafikverkets vägar och Trosa kommuns kommunala vägar

Kontaktuppgifter

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21

För frågor kring trafiksäkerhet och parkering

Peder Loqvist
Ingenjör
Tel: 0156 -522 01
peder.loqvist@trosa.se