Gång- och cykelvägar

I ekokommunen Trosa kommun är det viktigt att skapa förutsättningar för det lokala resandet via cykel och till fots för att minska biltrafikens negativa miljöpåverkan och förbättra tillgängligheten för personer utan bil. Genom att utöka vårt gång- och cykelvägnät bidrar vi även till att det ska vara enkelt och tryggt för alla att röra sig fritt mellan tätorternas olika delar och till och från grönområden. I gång- och cykelvägsanalysen från 2017 kan den som är intresserad läsa mer om vilka gång- och cykelvägar som anses viktiga att lyfta fram på kort och lång sikt.

Sörmländska cykelleder

Näckrosleden

Vart vill du cykla?

Trosa-Vagnhärads station

Trosa-Västerljung

Trosa-Krymla

Trosa-Häradsvallen

Vagnhärads torg-Häradsvallen

Vagnhärads station-Häradsvallen

Västerljung-Sillebadet

Västerljung-Trosa

(Kartorna öppnas i ett nytt fönster)

Saknar du någon sträcka? Tipsa oss!