Offentlig mark och torghandel

Torghandel

Torgplatser administreras av Trosa turistcenter. Läs mer om hur du går tillväga om du vill hyra torgplats.

Schakttillstånd och TA-plan

Om du som entreprenör ska schakta på offentlig mark krävs tillstånd från kommunen. Du kan läsa mer om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked här. Inom kort kommer vi kunna erbjuda en e-tjänst som är enkel att fylla i direkt på webben. Tillsvidare hittar du blanketten här.

Offentlig plats

För att få lov att använda offentlig mark krävs det ofta tillstånd från polisen. Läs mer om vilka tillstånd som krävs, och hur man ansöker om dessa.

För upplåtelse av offentlig plats finns olika avgifter. Läs mer om vilka avgifter som kan beröra dig.