Blomsteräng

Blomsterängar är inte bara härliga att se på med sina vackra gräs och ljuvliga blommor, de lockar också till sig fjärilar, humlor och bin som är av betydelse och viktiga för vår natur. Under 2020 anlägger Trosa kommun tre blomsterängar i Trosa och Vagnhärad för att gynna den biologiska mångfalden. 

Blomsterängar är idag en hotad miljö och det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. För att öka den biologiska mångfalden och värna om vår natur anlägger vi därför blomsterängar i Trosa och Vagnhärad.

Här kommer blomsterängarna ligga

I Vagnhärad planteras ängen längst med Stationsvägen, strax efter korsningen Stationsvägen/Gnestavägen (klicka här för att se på karta vart ängen planteras).

I Trosa kommer det anläggas två blomsterängar, den ena kommer att ligga längst med Ådavägen i höjd med Camfills lokaler (klicka här för att se på kartan vart ängen planteras). Den andra kommer att ligga längst med Stensundsvägen strax efter korsningen Stensundsvägen/Industrigatan (klicka här för att se på karta vart ängen planteras).

Så här går det till

Under senhösten 2019 kommer markytan fräsas upp för att tjälen ska hjälpa till att bearbeta jorden för bättre struktur. Sedan kommer vi under maj månad nästa år då jorden är tillräckligt varm att så ettåriga ängsfrön. Dessa beräknas komma igång och blomma i slutet på juni, början på juli. Allt beroende på väder.

I slutet på sommaren/ börja på hösten slår vi ängen med slåttermaskin för att fröna ska sprida sig för blomning nästkommande år. Ettåriga fröer brukar komma återigen men kan behöva kompletteras. Att anlägg en blomsteräng kräver lite tålamod men när den väl har etablerat sig kräver den inte så mycket skötsel, det viktigaste är att slå den.