Safirenparken

När det planerades för att rusta upp lekparken i centrala Vagnhärad som skulle locka till lek och rörelse hos barn och unga var det självklart att även inkludera besökares önskemål om hur lekparken skulle utformas. Många synpunkter kom in och en del av dem blev verklighet när Safirenparken stod klar sommaren 2018. Här finns gungor, klätterställning, studsmatta, rutschkana, motorikbana och sittplatser i skugga.

Bild på Safirenparken som föreställer en klätterställning.

Bilden föreställer ett barn som hoppar studsmatta i Safirenparken.