Spindelparken

När det planerades för att rusta upp lekparken i Trosa som skulle locka till lek och rörelse hos barn och unga var det självklart att även inkludera besökares önskemål om hur lekparken skulle utformas. Många synpunkter kom in och en del av dem blev verklighet. Här kan barn och unga utmana sin motorik i en motorikbana, känna magen pirra när de åker linbana, klättra högt i spindelnätet eller hämta andan vid sittplatserna.